Personlig pleje

Når du er visiteret til personlig pleje, får du den tilstrækkelige hjælp og støtte til selvhjælp, så du kan bevare din personlig hygiejne og ernæringstilstand, der understøtter din sundhed, integritet og livskvalitet.

Borger iføreres liftsele

Når du har valgt Gentofte Hjemmepleje som leverandør til personlig hjælp og pleje, kan du forvente at vi:

  • er omhyggelige, medmenneskelige, omsorgsfulde og troværdige.
  • tilrettelægger besøget i samarbejde med dig.
  • udfører den aftalte hjælp med omtanke og respekt for dig.
  • har høj faglighed via uddannelse, kurser og tværfagligt samarbejde.
  • arbejder med rehabiliterende sigte, og planlægger så du kan udnytte dine egne ressourcer optimalt.  

Se servicebeskrivelsen for yderligere information.

Det er altid muligt at komme i kontakt med os.