Medicingivning

Medicin fra æske

Hvis du er visiteret til at få hjælp til din medicin, sørger vi for at udlevere din ordinerede medicin efter din læges anvisninger.