Nødkald

Nødkald
  • Et nødkald er et elektronisk apparat, der gør det muligt for dig at tilkalde akut hjælp, hvis du pludselig får behov for det 
  • Nødkaldet skal visiteres af kommunen 
  • Ved aktivering af nødkaldet kontaktes du af hjemmeplejen, der vil hjælpe dig i nødsituationen.