Personlig hygiejne

Påklædning

Du kan f.eks. få hjælp til:

• Bad
• Toiletbesøg
• Kateterpleje og stomipleje
• Hudpleje
• Påklædning
• Proteser og høreapparat
• Håndtering af diverse hjælpemidler.