Praktisk hjælp

Vi bestræber os på, at du får faste hjælpere tilknyttet dit hjem. Vores medarbejdere er oplært til de opgaver, som skal udføres.

Rede seng

Når du har valgt Gentofte Kommune som leverandør til praktisk hjælp, går vi op i at have et samarbejde, hvor vi vil tilpasse os dine ønsker så vidt muligt inden for serviceniveauet.

  • Vi tilstræber, at den praktiske hjælp udføres af faste medarbejdere, som indgår i et team, hvor de afløser hinanden ved fravær. Det betyder, at du kender de fleste af de medarbejdere, som kommer i dit hjem.
  • Fleksibel hjemmehjælp. Det betyder at du har mulighed for at bytte opgaver eller få erstattet opgaver inden for de i forvejen visiterede opgaver.
  • Vi er bevidste om arbejdsmiljø og anvender derfor kun miljøgodkendte produkter og ergonomisk rigtige arbejdsredskaber, som du selv skal stille til rådighed. Vi vil være behjælpelige med vejledningen.

Se servicebeskrivelsen for yderligere information.

Det er altid muligt at komme i kontakt med os.