Indkøb

Bestille varer

Indkøb foretages af en privat leverandør.

Der er mulighed for, at vi kan hjælpe med at bestille varer via indkøbsordningen.

Hvis du vil søge indkøbsordning eller madservice, kan du kontakte Visitationen i Pleje & Sundhed på telefon 39 98 05 83, tast 5.