Hvordan får jeg hjemmesygepleje

Har du behov for hjemmesygepleje, skal du henvende dig til din praktiserende læge, som kontakter Pleje & Sundhed.

Hjemmesygepleje

Når der er modtaget en henvisning fra f.eks. din læge, hospital m.fl., udføres der en individuel faglig vurdering af dit behov. Indsatsen, som skal udføres i dit hjem, kan varetages af en hjemmesygeplejerske og/eller en social- og sundhedsassistent.

Hjemmesygepleje er gratis og udføres hele døgnet, alt efter hvilken opgave der er tale om. 

 Eksempler på hjemmesygepleje:

  • Medicinhåndtering og injektioner
  • Smertebehandling
  • Sårpleje
  • Sondeernæring
  • Kontinens vejledning
  • Demens vejledning
  • Sygdomsforebyggende pleje og rådgivning
  • Pleje til alvorligt syge og døende
  • Hjælp til psykisk pleje og omsorg.

Sygeplejerskerne, der kommer i dit hjem, bærer et synligt ID-kort.