De specialiserede opgaver

De specialiserede opgaver

Sygeplejerskernes opgave er i særlig grad at vurdere og udarbejde handlingsplaner for de borgere, som udskrives fra hospitalet til eget hjem. Det betyder, at flere borgere udskrives til aktiv behandling i hjemmet. Eksempelvis udføres komplicerede behandlinger af medicinsk karakter: dialysebehandling, avanceret sårbehandling, intravenøs medicinsk behandling, og borgere i palliativt forløb kræver specialiseret behandling og pleje.

I mange plejeforløb er opgaven også samtaler med borger og pårørende om at træffe vanskelige valg, eller samtaler hvor dilemmaer kræver særlig opmærksomhed.