Forebyggelse og sundhedsfremme

Forebyggelse og sundhedsfremme

Sygeplejerskerne har fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Det betyder, at sygeplejersken foretager en vurdering af din sygdoms kompleksitet og sårbarhed. Det kan f.eks. være i forhold til kroniske sygdomme som diabetes eller kroniske lungelidelser, psykisk sygdom eller generel svækkelse.

Der lægges vægt på at du medinddrages i din egen sygdom. Sygeplejersken vejleder dig med fokus på at opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv, som muligt.

Hvis du har en psykisk lidelse, kan den indsats, som sygeplejerskerne udfører, ske i tæt samarbejde med 'Det social psykiatriske team'.