Sygeplejeklinik

Sygeplejeklinik, skilt

Klinikken giver dig, som er visiteret til hjemmesygepleje, mulighed for selv at aftale en tid, der passer ind i din hverdag.

På klinikkerne kan du blandt andet få behandlet:

  • sår
  • dryppet øjne
  • doseret medicin
  • lægeordinerede indsprøjtninger.

Desuden underviser sygeplejerskerne i fx blodsukkermåling.
    
Dertil kommer, at hjemmesygeplejersken på klinikken bedre kan tage hånd om det uforudsete, fordi det på klinikken er muligt at have et større lager af sygeplejeartikler. Oftest vil det være den samme sygeplejerske, som behandler dig.

Derudover er der også disse fordele:

  • Bedre arbejdsmiljø, blandt andet er der en behandlerstol i klinikken
  • Bedre hygiejne
  • Større kontinuitet i forhold til behandlingen

Henvisning

Du kan blive henvist til klinikken af Gentofte Hjemmepleje, egen læge, speciallæge, Visitationen, Tranehaven og hospitalet.

Stadig udekørende sygeplejersker

Sygeplejeklinikken er for borgere, som selv kan transportere sig – eventuelt med hjælp fra pårørende – til klinikken. Borgere, som ikke selv kan transportere sig til klinikken, vil stadig få besøg af en sygeplejerske i hjemmet.
Sygeplejeklinikkerne ligger på:

Mitchellsstræde 5A
2820 Gentofte
Telefon 39 98 75 16

Ordrupvej 32
2920 Charlottenlund
Telefon 39 98 75 12