Hvem er vi?

Vi er en virksomhed med 30 års erfaring og er den største leverandør af hjemmehjælp i Gentofte Kommune.

Vores mangeårige erfaring betyder at vi tilbyder kvalificeret hjælp indenfor praktisk hjælp, personlig pleje, og rehabilitering.

Vi tilbyder hjælp hele døgnet, alle årets dage.
Vi prioriterer at vores personale har en sundhedsfagliguddannelse. For at sikre en høj faglighed i hverdagen har vi flere social- og sundhedsassistenter ansat. De har et tæt samarbejde med sygeplejerskerne, i forhold til sundhedsfaglig sparring. Det er for at sikre at du oplever en kvalificeret og empatisk medarbejder der kommer for at hjælpe dig.

Afhængigt af, hvor meget hjælp du modtager, vil der komme flere medarbejdere i dit hjem, da der vil forekomme ferie og fridage. Alle som kommer hos dig, vil være oplært og instrueret i opgaven som skal løses.

Hvis du ikke modtager hjælp fra Gentofte Hjemmepleje skal du kontakte visitationen.
Vi får besked fra visitationen og kontakter dig, så vi i fællesskab får planlagt, hvornår og hvor ofte vi kommer og hjælper dig.
Ved første besøg modtager du alle relevante telefonnumre til os.

Det er altid muligt at komme i kontakt Gentofte kommunes hjemmepleje.
Alle medarbejdere har et synligt id-kort.