Hjemmeplejens ledelsesvision

Medarbejdere i frokostmøde

Vi er en helhedsorienteret, ligeværdig og samarbejdende arbejdsplads.

Med en anerkendende dialogbaseret tilgang koordinerer vi virkeligheden i hjemmepleje og hjemmesygepleje.