Faglig kvalitet

Lift
Vi efteruddanner alle vores medarbejdere for at sikre, at alle borgere får højt kvalificeret hjælp hver dag.

Vi har desuden eksperter inden for sårbehandling, demens, praktisk hjælp, diabetes, pleje af døende og meget andet. Dette støtter vores medarbejdere i det faglige arbejde i dagligdagen.