Værdighed

Værdighed, samtale

Et værdigt ældreliv er:

  • At bevare retten til at være sig selv og få støtte til at kunne blive ved med at være sig selv.
  • At kunne leve sit liv efter de holdninger og præferencer, man altid har haft.
  • At blive mødt med respekt og anerkendelse, som det menneske man er, med de muligheder og begrænsninger, det indebærer.
  • At blive mødt som et helt menneske og ikke kun i forhold til de opgaver, man skal have hjælp til.